Krzysztof Iszkowski, „Ofiary losu. Inna historia Polski” [e-book]

19,90 

[epub / mobi] "Osoby, które czytały robocze wersje tej książki, zwróciły uwagę, że wytyka ona szereg błędów i niewykorzystanych okazji, a bardzo mało miejsca poświęca decyzjom trafnym i okazjom wykorzystanym. Przemyślawszy sprawę, dochodzę do wniosku, że inaczej być nie może: historia Polski jest rzeczywiście historią dyletanctwa, partactwa i krótkowzroczności" - z przedmowy Autora.