Liberte! nr XXVI “Zemsta ludu”

25,00 

W zachodnich demokracjach następuje rewolta przeciw „dyktatowi” elit. Zemsta ludu stała się hasłem nowej światowej rekonkwisty. Tyle że na jej czele stoją przedstawiciele owych elit – bo kimże innym są Trump, Johnson, Le Pen, Wilders czy Kaczyński? Jakość oferty nie ma większego znaczenia, liczy się gest Kozakiewicza pokazany jajogłowym, liberałom, poprawności politycznej, uchodźcom, wymiarowi sprawiedliwości – niepotrzebne skreślić. Jeśli chcemy, żeby liberalna demokracja przetrwała, to musimy uczynić zadość obietnicom przez nią składanym. Odpowiedzią na populistyczną rewoltę nie jest więcej tego samego, ale odnowa, w duchu wartości, które – jak twierdzimy – są dla nas najdroższe. Zatem: elity wszystkich krajów, demokratyzujcie się! W numerze, m.in.: Ziemowit Szczerek, Grzegorz Schetyna, Robert Biedroń, Krzysztof Iszkowski, Piotr Augustyniak.