Magdalena M. Baran “Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą”

25,00 

Książka, którą wydaliśmy dla Państwo w serii Biblioteka Liberté!, "stara się opowiedzieć o zjawisku wojny, a także poszukuje możliwości jej zrozumienia w świecie współczesnym. Nie daje jednak ani wyczerpujących, ani gotowych odpowiedzi, które moglibyśmy przyłożyć do każdej wojny. Nie to zresztą ma na celu. Proponuje raczej pewien sposób widzenia, porządkowania wojennego chaosu, a także stanowi wstęp do dalszych, pogłębionych i bardziej sproblematyzowanych analiz" - pisze Autorka.

Odnosi się przy tym do "bogactwa materiału, którego dostarczyło ubiegłe, ale i obecne stulecie, a który dla współczesnych myślicieli czyni wojnę tematem istotnym i wartym analizowania również z punktu widzenia filozofii i etyki, szczególnie tej współczesnej."

Mimo, że w publikacji Magdalena M. Baran dotyka najczarniejszych, poruszających do głębi momentów w historii ludzkiej cywilizacji, "ta ważna i zasługująca ze wszech miar na wydanie książka daje też koniec końców nadzieję, pewną nadzieję" - pisze w recenzji dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN.

"Więc naprzód! Gdzie nas wojna wzywa wściekła, razem do nieba, lub razem do piekła."

- cytując wraz z Autorką Williama Shakespeare'a, w imieniu zespołu redakcyjnego zapraszamy do zakupu!