XIII nr Liberté!- Co po państwie opiekuńczym?

10,00 

Wizja liberalnej polityki społecznej; liberałowie muszą zrealizować cele państwa opiekuńczego przy pomocy innych metod; demotywujące kryterium dochodowe w świadczeniach społecznych; leming na prezydenta - czyli jak klasa średnia odmieni polską politykę; jak płatne studia mogą odmienić na lepsze polskie uniwersytety.

Błażej Lenkowski - Wizja liberalnej polityki społecznej.

Marek Góra - Trudny proces dorastania. Kazimierz Wóycicki - Opiekuńcze państwo dobrobytu i liberalne państwo upowszechnionego dostatku Sławomir Kalinowski - Polski system pomocowy - słów kilka o konserwowaniu patologii. Krzysztof Iszkowski -Elastyczność i bezpieczeństwo na poważnie. Jan Hartman - Chleba i partii! Sławomir Drelich - Liberałowie -inżynierowie? O warunkach dopuszczalności ekonomii społecznej.